Med hjertet i
Nord-Norge!

Du viser arkiv for merkelappen 'metoder'

Kreativitet

Hvordan dyrker vi fram kreativitet? Får de 1000 blomstrer til å blomstre? 17. oktober har Nordnorsk Kommunikasjon i oppdrag å arrangere en hel dag med kreativitet. Her skal…

Les mer