Med hjertet i
Nord-Norge!

Glad for nye kontrakter

Nordnorsk Kommunikasjon har inngått rammeavtale på kommunikasjonstjenester med Brønnøysundregistrene og beredskapsavtale med RAPP Bomek i Bodø.

Vant Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene har i anbudskonkurranse valgt Nordnorsk Kommunikasjon som leverandør på kommunikasjonstjenester.

Glad for samarbeid. Fra v. Bjørn Erik Jansen, kommunikasjonsdirektør ved Brønnøysundregistrene Geir Arne Glad, Inger Gunn Sande og Mette Siri Brønmo Fra v. Bjørn Erik Jansen, kommunikasjonsdirektør ved Brønnøysundregistrene Geir Arne Glad, Inger Gunn Sande og Mette Siri Brønmo (Foto: Torstein Finnbakk)

 

I anbudskonkurranse med flere kommunikasjonsbyrå i Oslo vant Nordnorsk Kommunikasjon rammeavtalen om å levere kommunikasjonstjenester til Brønnøysundregistrene. Avtalen har en varighet på inntil fire år.

– Å ha langsiktige avtaler er viktig i vår bransje. Vi er veldig stolte over å hamle opp med de store oslobyråene. Vi vet hvor profesjonelle Brønnøysundregistrene er på offentlige innkjøp så det å bli valgt ut som best kvalifisert er stor stas for oss, sier daglig leder Inger-Gunn Sande.

Brønnøysundregistrene har en nøkkelrolle i digitaliseringen av det offentlige Norge og møter mange forventninger fra både brukere, samarbeidsparter, myndigheter og samfunn. Nordnorsk Kommunikasjon skal bistå etaten og gi råd på et bredt spekter av kommunikasjonstjenester.

– Vi ser frem til samarbeidet med Nordnorsk Kommunikasjon. Deres erfaring fra næringsliv, stat og kommune er viktig for Brønnøysundregistrene. Valget er gjort ut fra en vurdering av tildelingskriteriene kvalitet og pris, der Nordnorsk Kommunikasjon kom best ut totalt, sier kommunikasjonsdirektør ved Brønnøysundregistrene, Geir Arne Glad.

Avtale har oppstart 1. juli og Nordnorsk Kommunikasjon ser frem til å komme i gang med et spennende samarbeid med Brønnøysundregistrene.

Kriseberedskap for RAPP Bomek

Nordnorsk Kommunikasjon har signert ny beredskapsavtale med RAPP Bomek i Bodø på kommunikasjonsbistand i tilfelle krise.

RAPP Bomek er ett av industrilokomotivene i Nord-Norge og produserer branndører for et internasjonalt marked. Bedriften har stort fokus på sikkerhet og beredskap og Nordnorsk Kommunikasjon har tidligere bistått RAPP Bomek i beredskapsarbeidet. Avtalen betyr at Nordnorsk Kommunikasjon har beredskapstjeneste for RAPP Bomek 24/7. I tillegg bistår NNK med annet kommunikasjonsarbeid ved behov.

Nordnorsk Kommunikasjon leverer skreddersydde øvelser og trening i krisekommunikasjon både til privat og offentlig sektor. Dette er tjenester som er etterspurt og som vi vil satse ytterligere på i tiden fremover.