Med hjertet i
Nord-Norge!

30 deltok på frokostseminar

innledere, frokostseminar

Næringslivet i Brønnøy stilte dame- og mannssterke opp på vårt frokostseminar fredag 21. mars. Mange var interessert i å vite mer om hva Nordnorsk Kommunikasjon kunne bidra med for å gjøre bedriftene mer synlig og tydelig, uten å rope.

Vi i NNK fortalte om våre erfaringer etter mange år med jobb for næringsliv og offentlig sektor og hvilke tjenester vi kan tilby.

Frokostseminar deltagere