Med hjertet i
Nord-Norge!

”Nord i Sør” skal få sør til å se nord

Reiselivskonferansen ”Nord i Sør” skal få sør til å se nord. I reiselivssammenheng er Nord-Norge en uslepen diamant mener Stig Arne Engen, kommunikasjonsdirektør i Sparebank1 Nord-Norge.

”Nord i Sør” er den viktigste møteplassen for det nordnorske reiselivet. Her diskuteres sentrale spørsmål for den videre utviklingen av reiselivet i nord.

Tema for konferansen er ”Det meste er nord”

Blant deltakerne finner vi

Les mer om konferansen i pressemeldingen.

Dagens pressekonferanse ble holdt i 11. etasje på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Hotellet åpner våren 2014 og kommer til å bli et referansehotell for reiselivet i Nord-Norge.

Fra pressekonferanse for Reiselivskonferansen Nord i Sør. Stig Arne Engen, kommunikasjonsdirektør i Sparebank1 Nord-Norge, og Presseansvarlig Inger-Gunn sande Fra pressekonferanse for Reiselivskonferansen Nord i Sør. Stig Arne Engen, kommunikasjonsdirektør i Sparebank1 Nord-Norge, og Presseansvarlig Inger-Gunn Sande i NNK.

 

Reiselivskonferansen ”Nord i Sør” arrangeres av NHO Reiseliv Nord-Norge, i samarbeid med NordNorsk Reiseliv, Sparebank 1 Nord-Norge og Hurtigruten.