Med hjertet i
Nord-Norge!

Olje- og gasskonferansen 2013

22. oktober var politikere og næringslivet på Sør-Helgeland samlet i Brønnøysund for å se på muligheter og ringvirkninger av olje- og gassnæringen i regionen.

publikum_oljegass

Olje og gass er et spennende tema som skaper engasjement. De rundt 60 konferansedeltagerne er enig i at Sør-Helgeland kan skape sterke synergier om næringsliv, politikere og kunnskapsmiljø kjenner sin besøkelsestid og jobber sammen for å skape muligheter.

Sør-Helgeland regionråd, Helikopterbaseutvalget og Horn Gass er vertskap for konferansen. Nordnorsk Kommunikasjon er medarrangør.

Olje og gass Konferanse Styreleder i Horn Gass, Paul Birger Torgnes