Med hjertet i
Nord-Norge!

Himmelblå opptur

Innovasjon Norge satser på Sør-Helgeland:

Reiselivsprosjektet på Sør-Helgeland har fått 2 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. –Julaften og 17.mai på en gang, jubler prosjektleder Audhild Bang Rande, som mener dette er en gavepakke: – Dette betyr et kjempeløft for reiselivet i regionen, og ambisjonen er at vi skal ta imot like mange turister som i Lofoten, mener hun.

Foto Simen G. Fangel | Rod Trad AS | simen@rodtrad.no

-Vi har alltid visst at de naturgitte forutsetningene ligger til rette her i Himmelblålandet. Med den støtten vi nå har fått, kan vi utvikle reiselivet videre  ved å tilby  opplevelser som markedet vil ha, slår Bang Rande fast. Audhild Bang Rande har vært ansvarlig for de to første fasene av reisemålsprosjektet, og presenterte i fjor en ambisiøs strategi for reiselivet her i regionen. Blant annet ønsker hun seg en million gjestedøgn på Sør-Helgeland innen 2020.

-Innovasjon Norge ønsker å bygge opp Brønnøysund som nav for helårsturisme i regionen. For å få til dette, må byens særpreg ivaretas og utvikles. Det må være god infrastruktur, nok overnatting og et pulserende byliv.  Nå skal ”bestselgerne” utvikles og løftes fram, og vi skal spisse oss mot sykkel, kajakk og kultur, sier Bang Rande. Det skal videre satses på kompetanse, entreprenørskap og nettverk.

Sør-Helgeland er den andre regionen i Nord-Norge som gjennomfører en slik omfattende reisemålsstrategi. Tidligere har Narvik gjennomført en tilsvarende prosess, Lofoten har gjort unna deler av den mens Kirkenes og Alta har satt i gang.

I arbeidet med reiselivsstrategien har Bang Rande hatt med seg det lokale næringslivet på Sør-Helgeland, regionrådet og Nasjonal Turistveg i styringsgruppen. Nordland Fylkeskommune og Innovasjon Norge har vært observatører. Nå starter arbeidet med å sette denne strategien ut i livet.

FAKTA:

I 2009 fikk Torgar Næringshage i oppdrag fra Partnerskapet på Sør-Helgeland å lage en forstudie om utvikling av regionen som reisemål. Audhild Bang Rande har vært prosjektleder for dette arbeidet fra starten av. Forstudien – ”Fase 1” – var klar våren 2010. Det ble videre jobbet med ”Fase 2”, utvikling av reiselivsstrategi for Sør-Helgeland. Strategien er forankret hos næringslivet, som har vært med på å utvikle den. Fase 3, ”fra ord til handling som nå står for døra, er å konkretisere og gjennomføre strategien i praksis. Partnerskapet på Sør-Helgeland har også støttet prosjektet med 1.255.000 kroner. Etter styringsgruppens anbefaling er Sør-Helgeland regionråd prosjekteier av fase 3.

Kontaktperson:

Audhild Bang Rande, mobil 971 91 541.