Med hjertet i
Nord-Norge!

Torghatten Nord

sjøsetter sin splitter nye ferge onsdag 2. november i Gdansk i Polen. Fergen, som blir gassdrevet, skal trafikkere Vestfjord-sambandet. Den kan ta 120 fartøyer, noe som er en dobling av dagens kapasitet. Nordnorsk Kommunikasjon er med til Gdansk og har ansvaret for mediehåndteringen underveis.

Se sjøsettingen her: