Med hjertet i
Nord-Norge!

Nyhetsbrev

Å informere om hva som skjer i bedriften,både internt og eksternt, er en god ting. Nordnorsk Kommunikasjon har ansvaret for et månedlig nyhetsbrev for Torgar Næringshage. Neste nyhetsbrev kommer ut den 30. november.

Eksempel på nyhetsbrev