Med hjertet i
Nord-Norge!

Kreativitet

Hvordan dyrker vi fram kreativitet? Får de 1000 blomstrer til å blomstre? 17. oktober har Nordnorsk Kommunikasjon i oppdrag å arrangere en hel dag med kreativitet. Her skal kreative metoder og verktøy oppleves og testes ut av kunden. Hensikten er å lære mer om hvordan vi trigger kreativitet og hvordan vi utvikler den ved hjelp av forskjellige metoder. Det handler bare om å ta i bruk hele hjernen!